“Chim sẻ tóc xù” cá tính bên xế hộp


Lúc vui vẻ lúc trầm tư, cô nàng cá tính tỏa ra sức hút thật khó tả bên chiếc xế hộp.

Ảnh: Sina

81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s