Khi những “quả bom” gợi cảm sửa xe


Sức hút tỏa ra từ thân hình không thể “bốc lửa” hơn của những cô thợ sửa xe siêu nóng bỏng.

Ảnh: Jalopnik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s