Rùm beng bình chọn đại sứ game Xạ KíchCác ứng cử viên gồm có:

Angela Phương Trinh:

Ngọc Trinh:

Diễm My 9x:

Elly:

Hoàng Oanh:

Hoàng Thùy Linh:

Linh Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s